Kho lưu trữ dữ liệu

Kho lưu trữ dữ liệu
Assets: Thông tin Website  -> Assets
Việc upload file sẽ được sử dụng nhiều ở trong các phần quản trị khác, do đó công đoạn upload file trong các mục khác sẽ tương tự như up load file trong mục Assets.
Khi upload dữ liệu ở các phân hệ khác nhau, thì hệ thống đã mặc định folder giúp việc upload file không bị nhầm lẫn và chồng chéo.
Nguyên tắc phân loại thư mục được tổ chức theo danh mục dữ liệu, kích thước và thời gian tạo dữ liệu. Ngoài ra hệ thống có thể tạo thêm được các thư mục quản trị theo yêu cầu của người dùng.
Thư mục gốc của hệ thống là Assets, hiển thị danh sách các thư mục trong hệ thống. Mang đến cho người dùng một cái nhìn tổng quan về dữ liệu trong website. Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và quản lí các file.
Trong mỗi thư mục, có thể chứa các thư mục con và các file dữ liệu.

Company Site Administration (1)
Danh sách thư mục và file 
 
Phía trên thanh công cụ cung cấp một số tính năng thao tác với folder và file:
Thêm thư mục :
Thư mục mới này sẽ là thư mục con của thư mục hiện tại đang được hiển thị, do đó muốn chọn Thư mục mới là con của thư mục nào, trước tiên phải đặt con trỏ về thư mục cha đó
Nhấn Thêm thư mục

Company Site Administration (2)
Form tạo mới một thư mục
 
Sau khi điền nội dung của thư mục mới vào vị trí Tên thư mục nhấn nút Cập nhật để lưu lại và nút Quay lại để trở về danh sách.
Để trở về thư mục cha: nhấn Up
-         Để thay đổi tên thư mục/ file: đặt con trỏ vào folder/file muốn sửa tên, nhấn Đổi tên.
-         Xóa: Đặt con trỏ vào file/folder muốn xóa để thực hiện xóa Danh sách File
Lưu ý: Hạn chế việc xóa file và những chỉnh sửa không cần thiết, vì file sẽ ảnh hưởng đến các ảnh, file khác, được hiển thị ở phần Tin tức, sản phẩm, logo, banner… Nếu xóa nhầm hoặc sửa nhầm, sẽ làm ảnh hưởng đến hiển thị giao diện của trang web.
Upload file:
Nhấn Chọn file để mở cửa sổ folder chứa file trên máy cá nhân, để upload từ máy cá nhân lên máy chủ.

1

Upload file
 
Sau khi chọn được file nhấn Tải file/Upload ảnh để hoàn thành việc upload file.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Quản lý thông tin doanh nghiệp (18/03/2014)
Quản lý thông tin doanh nghiệp
Quản lý thông tin doanh nghiệp
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn