Hiển thị Quảng cáo

Hiển thị Quảng cáo
Bước 1: Tạo quảng cáo:
Tại giao diện admin, chọn “Hình ảnh quảng cáo” -> “Quảng cáo”(Hình 1)

 
Hình 1: Menu Quảng Cáo
  • Trong giao diện “Quảng Cáo”, chọn nút “Thêm mới”    
  • Nhập đầy đủ thông tin chi tiết của quảng cáo, tham khảo cách nhập tại nút “Trợ giúp” trong giao diện thêm mới quảng cáo.
Bước 2: Thêm quảng cáo vào giao diện:
Sau khi đã thêm mới quảng cáo, truy cập mục “Giao Diện” --> “Danh Sách Các Trang” (Hình 2) và chọn “[Edit Interface]” của trang cần add Quảng cáo mới vào giao diện

 
Hình 2: Danh sách page

Trong giao diện Editor, chọn Vùng cần add quảng cáo. Vùng cần add bắt buộc phải là một “wrapper”

 
Hình 3: Chọn vùng add Quảng cáo
 
Chọn mục “Toolbox” tại menu “Common Tools” kéo “Add Advertising” vào vị trí cần add quảng cáo đã chọn ở bước trước.
                            
 
Hình 4: Toolsbox và Add Advertising
  • Tại màn hình “Manage Content” hiện lên, chọn “Select” của Advertising cần thêm vào giao diện.
  • Chỉnh sửa css hiển thị sau đó Save và apply để hoàn tất quá trình hiển thị quảng cáo ra ngoài giao diện.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm (26/02/2013)
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm
Có nhiều cách để đưa bài viết hoặc sản phẩm ra ngoài trang chính tùy thuộc vào ý người dùng muốn bài viết hoặc sản phẩm hiển thị ngoài trang chính theo dạng nào. Sau đây là hướng dẫn cụ thể các cách đưa một bài viết hiển thị ra ngoài trang chính (sản phẩm làm tương tự). ...
Hướng dẫn hiển thị Slide (25/02/2013)
Hướng dẫn hiển thị Slide
Hướng dẫn hiển thị Slide
...
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website (21/02/2013)
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn