Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm

Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm
Có nhiều cách để đưa bài viết hoặc sản phẩm ra ngoài trang chính tùy thuộc vào ý người dùng muốn bài viết hoặc sản phẩm hiển thị ngoài trang chính theo dạng nào. Sau đây là hướng dẫn cụ thể các cách đưa một bài viết hiển thị ra ngoài trang chính (sản phẩm làm tương tự). 
Bước đầu tiên khi muốn đưa bài viết ra ngoài trang chính ta phải tạo bài viết và đưa bài viết vào một “Danh mục bài viết”. Sau khi đã hoàn thành bước trên, ta bắt đầu đưa bài viết ra ngoài trang chính.
Có rất nhiều dạng hiển thị của bài viết ở ngoài trang chính, tuy nhiên có 3 dạng chính và cách đưa bài viết hiển thị theo từng dạng.
Dạng 1: Bài viết cố định
Là cài đặt một bài viết được mặc định hiển thị đầy đủ nội dung tại trang đã chọn, chỉ thay đổi khi ta chỉnh sửa thông tin trong Back-end.
Cách đưa bài viết ra trang chính theo dạng 1
Truy cập mục “Giao Diện” --> “Danh Sách Các Trang” (Hình 1) và chọn “[Edit Interface]”  của trang cần thêm bài viết vào giao diện

                       
                                                                                                     Hình 1: Edit Interface
 •  Trong giao diện Editer, chọn vùng cần add bài viết. Vùng cần add bắt buộc phải là một “wrapper”
 •  Chọn Toolbox. Tại tab “Common tools”, kéo “Add Article” vào vùng muốn hiển thị bài viết.
 •  Chỉnh sửa CSS cho bài viết rồi “save” và “apply” để hoàn tất quá trình.
Dạng 2: Danh sách bài viết
Hiển thị danh sách các bài viết của một danh mục bài viết.   
Cách hiển thị của danh sách bài viết ra ngoài trang chính được chia làm 2 loại: Loại danh sách nhỏ(hiển thị danh sách bài viết của một danh mục cố định) và loại danh sách lớn (hiển thị danh sách bài viết của một danh mục bài viết được link tới từ Menu hoặc từ Danh sách danh mục bài viết).
Cách đưa danh sách bài viết ra trang chính theo dạng 2:
 •   Truy cập mục “Giao Diện” --> “Danh Sách Các Trang” (Hình 1) và chọn “[Edit Interface]” của trang cần thêm danh sách bài                 viết vào giao diện
 •   Trong giao diện Editor, chọn vùng cần add danh sách bài viết. Vùng cần add bắt buộc phải là một “wrapper”

                      

                                                                                               Hình 2: Add Article
 • Chọn Toolbox. Tại tab “Article Components” danh sách các kiểu hiển thị của bài viết sẽ được hiển thị cho người dùng lựa chọn.  Trong đó “Box list” là kiểu hiển thị danh sách bài viết theo dạng lớn và từ “List large 1” tới “Slider small” là các kiểu hiển thị danh sách bài viết theo dạng nhỏ. Kéo kiểu hiển thị danh sách bài viết mà người dùng muốn hiển thị ở ngoài trang chính vào vùng đã chọn ở bước trước.
 • Chỉnh sửa CSS cho danh sách bài viết rồi “save” và “apply” để hoàn tất.
Dạng 3: Bài viết động
Là dạng bài viết hiển thị tự động theo từng danh mục riêng hoặc được link đến từ các danh sách bài viết.           
Cách đưa danh sách bài viết ra trang chính theo dạng 3:
 • Truy cập mục “Giao Diện” --> “Danh Sách Các Trang” (Hình ) và chọn “[Edit Interface]”  của trang cần thêm bài viết vào giao diện
 • Trong giao diện Editer, chọn vùng cần add bài viết. Vùng cần add bắt buộc phải là 1 “wrapper”
 • Chọn Toolbox. Tại tab “Article Components” kéo “Detail” vào vùng đã chọn ở bước trước.
 • Chỉnh sửa CSS cho bài viết rồi “save” và “apply” để hoàn tất.
      

                                                            Hình 3: Điểm khác biệt giữa nội dung cố định và động

Hình 3 phần nào nói lên sự khác biệt giữa danh sách bài viết động và danh sách bài viết mặc định. Bài viết động và bài viết cố định
cũng tương như như vậy.
Theo mặc định của hệ thống thì Danh sách bài viết động sẽ nằm trong trang List khi khởi tạo website, bài viết động sẽ nằm trong trang Detail. 

 

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hướng dẫn hiển thị Slide (25/02/2013)
Hướng dẫn hiển thị Slide
Hướng dẫn hiển thị Slide
...
Hiển thị Quảng cáo (21/02/2013)
Hiển thị Quảng cáo
Hiển thị Quảng cáo
...
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website (21/02/2013)
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn