Hướng dẫn hiển thị Menu lên website

Hướng dẫn hiển thị Menu lên website
Bước 1: Truy cập mục “Quản Lý Menu”--> “Quản Lý Menu”. Trong giao diện "Quản lý menu", chọn nút “Thêm Mới”1

                
                                                                                         Hình 1: Quản Lý Menu
 

Bước 2: Nhập thông tin đầy đủ cho Menu cần thêm mới, chi tiết hướng dẫn tạo menu mới tham khảo nút “Trợ giúp” trong giao diện “Thêm/Sửa Menu" 
Bước 3: Sau khi cập nhật Menu mới xong, ta quay lại mục “Quản Lý Menu” trong giao diện admin
Bước 4: Chọn nút “Sửa” tại mục “Menu Items” của menu vừa tạo mới để thêm các thành phần của menu.

                
                                                                                     Hình 2: Sửa Menu Items
                                           
Chi tiết về thêm mới Menu Items tham khảo nút “Trợ giúp” tại giao diện thêm mới Menu Items.
Bước 5: Sau khi đã hoàn tất bước 4, truy cập mục “Giao Diện” --> “Danh Sách Các Trang” (Hình 3) và chọn “[Edit Interface]” của 1 trang cần add Menu mới tạo vào giao diện của trang đó(Hình 4).

                
                   Hình 3: Danh sách các trang

                
                                                                                            Hình 4: Edit Interface

Bước 6: Trong giao diện Editor, chọn Vùng cần add menu. Vùng cần add bắt buộc phải là một “wrapper”

                
                                                Hình 5: Chọn vùng thêm mới module
 
Bước 7: Chọn mục “Toolbox” tại menu “Common Tools” kéo “Add Menu” vào vị trí cần add menu đã chọn ở bước 6.
                 
                
              Hình 6: Add Menu
 
Bước 8: Tại màn hình “Manage Content” hiện lên, chọn “Select” của Menu cần thêm vào giao diện.
 
Bước 9: Chỉnh sửa CSS cho menu sau đó “Save” và “Apply” để hoàn tất quá trình thêm mới menu vào giao diện.
 
Lưu ý: Khi đã thêm mới menu vào 1 trang, các trang tiếp theo muốn thêm menu ta chỉ cần thực hiện từ bước 6 đến bước 9.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm (26/02/2013)
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm
Có nhiều cách để đưa bài viết hoặc sản phẩm ra ngoài trang chính tùy thuộc vào ý người dùng muốn bài viết hoặc sản phẩm hiển thị ngoài trang chính theo dạng nào. Sau đây là hướng dẫn cụ thể các cách đưa một bài viết hiển thị ra ngoài trang chính (sản phẩm làm tương tự). ...
Hướng dẫn hiển thị Slide (25/02/2013)
Hướng dẫn hiển thị Slide
Hướng dẫn hiển thị Slide
...
Hiển thị Quảng cáo (21/02/2013)
Hiển thị Quảng cáo
Hiển thị Quảng cáo
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn