Hướng dẫn hiển thị Slide

Hướng dẫn hiển thị Slide
Cách tạo slide ở trang chính:
Bước 1: Tạo Slide
Tại giao diện admin, chọn “Hình ảnh quảng cáo” -> “Slideshow”(Hình 1)

                                                        
                                                             Hình 1: Menu Slideshow
  • Trong giao diện “Danh mục Slideshow”, chọn nút thêm mới
  • Nhập đầy đủ thông tin chi tiết của danh mục Slideshow. Tham khảo chi tiết cách nhập tại nút “Trợ giúp” trong giao diện thêm mới danh mục Slideshow.
  • Nhấp nút “Quay lại” để trở lại danh sách các danh mục Slide.
  • Tại màn hình “Danh sách danh mục Slideshow” chọn nút “Thêm Ảnh” tại cột “Ảnh”  của Danh mục Slide vừa tạo trong bước trước.
  • Nhập thông tin ảnh rồi ấn “Cập nhật” để hoàn thất thêm ảnh vào danh mục Slide.
Lưu ý: một danh mục Slide có thể chứa nhiều ảnh để hiển thị
Bước 2: Thêm liên kết vào giao diện chính      
  • Sau khi đã thêm mới quảng cáo, truy cập mục “Giao Diện” --> “Danh Sách Các Trang” (Hình 2) và chọn “[Edit Interface]”  của trang cần add Slide mới vào giao diện.                                                                 
                                         
  Hình 2: Edit Interface
  • Trong giao diện Editor, chọn vùng cần add Slide. Vùng cần add bắt buộc phải là một “wrapper”.
  • Chọn mục “Toolbox” tại menu “Slider Components” kéo “Slider Nivo” hoặc “Slider3D” vào vị trí cần add Slider đã chọn ở bước trước(Slider Nivo và Slider3D là 2 dạng hiển thị khác nhau của Module Slide).
                                           
                                                                                                             Hình 3: Chọn vùng add Slide 
  • Chỉnh sửa lại CSS cho Slide(nếu cần) sau đó “Save” và “Apply” để hoàn tất.
 
 
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm (26/02/2013)
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm
Hiển thị Bài viết hoặc Sản phẩm
Có nhiều cách để đưa bài viết hoặc sản phẩm ra ngoài trang chính tùy thuộc vào ý người dùng muốn bài viết hoặc sản phẩm hiển thị ngoài trang chính theo dạng nào. Sau đây là hướng dẫn cụ thể các cách đưa một bài viết hiển thị ra ngoài trang chính (sản phẩm làm tương tự). ...
Hiển thị Quảng cáo (21/02/2013)
Hiển thị Quảng cáo
Hiển thị Quảng cáo
...
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website (21/02/2013)
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website
Hướng dẫn hiển thị Menu lên website
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn