Danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng
Chọn tab Sản phẩm -> Khách hàng

1
(Hình 1: Danh sách khách hàng)
 
Thông tin của một khách hàng được cập nhật vào danh sách khách hàng khi khách hàng tự đăng ký thông tin ngoài giao diện mua hàng của website. Ngoài ra người quản trị cũng có thể thêm mới một khách hàng bằng cách nhấn Thêm mới trong giao diện danh sách khách hàng như hình 1.

1
(Hình 2: Thêm, sửa thông tin khách hàng)
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hỗ trợ khách hàng (19/03/2014)
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn