Danh sách menu

Danh sách menu
Hướng dẫn:
  • Tạo mới, xóa bỏ Menu
  • Chỉnh sửa Menu

Tạo mới Menu
Quản lý Menu -> Quản lý Menu

Danh sách Menu
Chọn Thêm mới để mở trang nhập liệu:


Tạo mới Menu

Nhập tên menu mới sau đó Cập nhật để lưu. 
Chỉnh sửa menu
Tại trang Danh sách menu, nhấn vào tên menu tại cột Tên để chỉnh sửa thông tin chi tiết của menu.Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Tạo Menu item (06/10/2014)
Tạo Menu item
Hướng dẫn:
  • Tạo menu item
  • Sửa/xóa menu item
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn