Tạo Menu item

Hướng dẫn:
  • Tạo menu item
  • Sửa/xóa menu item
Tạo menu item:
Từ trang Danh sách Menu


Chọn Sửa tương ứng với menu muốn tạo menu item, ví dụ ở đây là "menutop" màn hình hiển thị như sau:
 

Để tạo thêm menu item, nhấn chọn Thêm "Menuitem".
 

Màn hình Thêm/sửa Menu item
 

Tên: Không được nhập quá 255 ký tự, không nhập các ký tự đặc biệt.
Mô tả: Mô tả của menu, có thể để trống.
Menu cha: Có thể chọn menu cha cho menu item đang tạo
Hiển thị: Để menu item được hiện ra ngoài website, mục này phải chọn
Mở menu
: Cho phép chọn mở menu item trên trang hiện tại hoặc trên tap mới.
Thứ tự: Nhập số thứ tự của menu item trong danh sách, nếu không nhập phần này thì hệ thống sẽ tự sắp xếp.
Thông tin trang liên kết: khi được chọn các liên kết, menu item sẽ mở ra các trang đó trên website
Nhấn Cập nhật đề hoàn tất việc tạo mới.

Sửa menu item
Ngoài cách sửa thông tin menu item trong trang Thêm/sửa menu item, hệ thống cho phép người dùng sửa nhanh một số mục tại trang Danh sách menu item:
  • Hiển thị
  • Sắp xếp
  • Mở menu
  • Xóa

 
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Danh sách menu (07/02/2012)
Danh sách menu
Danh sách menu
Hướng dẫn:
  • Tạo mới, xóa bỏ Menu
  • Chỉnh sửa Menu

...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn