Phân quyền sử dụng

Phân quyền sử dụng
Mỗi người dùng trong hệ thống sẽ thuộc một hoặc nhiều nhóm quyền. Mỗi nhóm quyền này được cấp các quyền khác nhau tùy theo mục đích quản lý của người quản trị hệ thống cấp cho. Có các nhóm quyền mà hệ thống dững sẵn là: quản trị hệ thống, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, quản trị nội dung. Ngoài ra người quản trị có thể tạo thêm cấc nhóm quyền khác và cấp các quyền cho nhóm quyền mới tạo này tùy theo mục đích sử dụng.
 
Quản lý tài khoản -> Nhóm quyền
 
Danh sách nhóm quyền

Để thay đổi tên của nhóm quyền sử dụng nhấn vào tên của nhóm quyền đó trên danh sách hiển thị.

Chỉnh sửa thông tin nhóm quyền

Để thêm nhóm quyền sử dụng cho User(người sử dụng) nhấp vào Sửa ở cột Người dùng trong danh sách nhóm quyền. 


Thêm/bỏ quyền của user
 
Để thêm quyền cho các nhóm chọn các quyền cần gán rồi nhấn nút Cập nhật.

Gán quyền cho user
 
Thực hiện gán một hoặc nhiều quyền cho người dùng nhấn vào Sửa ở cột Nhóm quyền trong danh sách tài khoản.
Chọn các nhóm quyền cần gán rồi nhấn nút Cập nhật
 
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Danh sách tài khoản (06/02/2012)
Danh sách tài khoản
Danh sách tài khoản
Chức năng cho phép thêm mới, chỉnh sửa thông tin, khóa tài khoản sử dụng của các thành viên tham gia quản trị website....
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn