Danh sách tài khoản

Danh sách tài khoản
Chức năng cho phép thêm mới, chỉnh sửa thông tin, khóa tài khoản sử dụng của các thành viên tham gia quản trị website.
Quản lý tài khoản -> Danh sách tài khoản

Danh sách tài khoản quản trị

Để thêm mới tài khoản nhấn chọn nút Thêm mới. Để sửa thông tin người sử dụng nhấn nút Sửa ở trong cột chức năng của danh sách tài khoản.


Khi chỉnh sửa hoặc thêm mới 1 tài khoản ta cần chú ý các thông tin sau:
Tài khoản: Tên tài khoản, dùng khi đăng nhập vào website hoặc hệ thống quản trị, có thể là email hoặc nickname, ko được dùng khoảng trắng. 
Mật khẩu: Độ dài trên 5 ký tự, được phép sử dụng các ký tự đặc biệt trừ khoảng trắng.
Nhập lại mật khẩu: Yêu cầu gõ lại mật khẩu chính xác để xác thực mật khẩu.
Họ đệm, Tên: Tên hiển thị của tài khoản trong hệ thống.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Phân quyền sử dụng (06/02/2012)
Phân quyền sử dụng
Phân quyền sử dụng
Mỗi người dùng trong hệ thống sẽ thuộc một hoặc nhiều nhóm quyền. Mỗi nhóm quyền này được cấp các quyền khác nhau tùy theo mục đích quản lý của người quản trị hệ thống cấp cho. Có các nhóm quyền mà hệ thống dững sẵn là: quản trị hệ thống, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, quản trị nội dung. Ngoài ra người quản trị có thể tạo thêm cấc nhóm quyền khác và cấp các quyền cho nhóm quyền mới tạo này tùy theo mục đích sử dụng.
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn