Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
 
website giá rẻ, chất lượng cao - lựa chọn hoàn hảo cho cá nhân bán hàng online

(Hình 1: Giao diện chỉnh sửa thông tin sản phẩm)
 
- Option Type (kiểu tùy chọn của sản phẩm như màu sắc, kích thước.. ): mỗi sản phẩm có các kiểu tùy chọn khác nhau phụ thuộc vào từng nhà sản xuất. Trong hệ thống một sản phẩm có thể có hoặc không có các Option Type  Để thêm hoặc bỏ bớt các tùy chọn của sản phẩm nhấn Thêm/ Xóa Option Type, trong cửa sổ danh sách các Options Type chọn hoặc bỏ chọn  các tùy chọn thích hợp cho sản phẩm và nhấn Cập Nhật (hình 2).


(Hình 2: thêm tùy chọn của nhà sản xuất cho sản phẩm)

- Danh mục sản phẩm: để thêm sản phẩm vào một danh mục sản phẩm trong phần Danh mục sản phẩm chọn tên danh mục và nhấn Thêm, muốn gỡ sản phẩm khỏi danh mục nào nhấn Loại bỏ
- Thiết lập nhóm thuộc tính  để thiết lập nhóm thuộc tính cho sản phẩm chọn tên của nhóm đó rồi nhấn Chọn trong dropdown, để gỡ bỏ chọn None.

- Thông tin thuộc tính sản phẩm: các thuộc tính của sản phẩm được thiết lập thành từng nhóm và gán cho các sản phẩm, các ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3... là các ảnh khác của sản phẩm ngoài ảnh thumb (ảnh đại diện) và ảnh Large (ảnh chi tiết). Upload các ảnh và nhập các thông tin cần thiết tùy theo kiểu dữ liệu của từng thuộc tính.


Điền các thông tin cần chỉnh sửa sau đó nhấn Cập nhật để lưu lại. 
Ngoài ra có thể thiết lập các tin bài và tài liệu liên quan đến sản phẩm chọn: Thêm/Xóa bài viết liên quanUpload tài liệu liên quan.
- Nếu sản phẩm có các tùy chọn của nhà sản xuất (options type), hệ thống cho phép tạo các mã sản phẩm (SKUS) tự động. Nhấn tạo SKUs  để vào phần tạo các mã sản phẩm. Xem các mã sản phẩm nhấn chọn Danh sách Skus.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm (01/10/2014)
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm

...
Tạo danh sách Option Type (20/03/2014)
Tạo danh sách Option Type
Tạo danh sách Option Type
...
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm (19/03/2014)
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
...
Tạo danh mục bài viết (18/03/2014)
Tạo danh mục bài viết
Tạo danh mục bài viết
...
Thêm mới sản phẩm (06/02/2012)
Thêm mới sản phẩm
Thêm mới sản phẩm
...
Tạo danh sách nhà sản xuất (06/02/2012)
Tạo danh sách nhà sản xuất
Tạo danh sách nhà sản xuất
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn