Tạo danh mục bài viết

Tạo danh mục bài viết
Hướng dẫn làm website
Danh mục tin
 
Phần quản trị danh mục hỗ trợ công cụ để quản trị viên thực hiện các thao tác:
Thêm danh mục mới: nhấn vào biểu tượng Thêm mới  để mở ra trang cập nhật thông tin cho một danh mục mới.

Company Site Administration (12)
  Tạo mới một danh mục
 
Sau khi điền nội dung thông tin như: Tên, Mã danh mục (duy nhất trong hệ thống), Mô tả ngắn gọn, chi tiết và thứ tự của danh mục. Nhấn vào nút Cập nhật
Như vậy quá trình cập nhật danh mục đã thành công. Trong hệ thống sẽ hiển thị thêm một phần mới đó là danh mục cha.

1
Gán danh mục cha
 
Khi chọn vào phần này thì danh mục hiện tại sẽ là con của danh mục được chọn.
Ngoài ra ở danh sách các danh mục ta cũng có thể click trực tiếp vào tên danh mục để sửa lại thông tin của danh mục đó.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm (01/10/2014)
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm

...
Tạo danh sách Option Type (20/03/2014)
Tạo danh sách Option Type
Tạo danh sách Option Type
...
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm (19/03/2014)
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
...
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm (08/02/2012)
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
...
Thêm mới sản phẩm (06/02/2012)
Thêm mới sản phẩm
Thêm mới sản phẩm
...
Tạo danh sách nhà sản xuất (06/02/2012)
Tạo danh sách nhà sản xuất
Tạo danh sách nhà sản xuất
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn