Tạo danh sách nhà sản xuất

Tạo danh sách nhà sản xuất
(Hình 1: Danh sách các nhà sản xuất)
 
Để thêm mới một  nhà sản xuất vào danh sách các nhà sản xuất (hình 1) nhấn chọn Thêm mới.
Để sửa thông tin kích đúp vào tên của nhà sản xuất hoặc nhấn nút Sửa trong cột Chức năng.

(Hình 2: Thêm hay chỉnh sửa thông tin của nhà sản xuất)

Điền các thông tin cho Nhà sản xuất và nhấn Cập nhật để lưu thông tin.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm (01/10/2014)
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm

...
Tạo danh sách Option Type (20/03/2014)
Tạo danh sách Option Type
Tạo danh sách Option Type
...
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm (19/03/2014)
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
...
Tạo danh mục bài viết (18/03/2014)
Tạo danh mục bài viết
Tạo danh mục bài viết
...
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm (08/02/2012)
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
...
Thêm mới sản phẩm (06/02/2012)
Thêm mới sản phẩm
Thêm mới sản phẩm
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn