Tạo danh sách Option Type

Tạo danh sách Option Type
Một sản phẩm có thể có thể có các tùy chọn (Option Type) khác nhau, ví dụ một máy tính laptop là Apple MacBook nhưng có nhiều màu sắc và kích thước màn hình khác nhau thay vì phải tạo ra các sản phẩm khác nhau là Apple MacBook màu đen, màn hình 16", và Apple MacBook màu xanh, màn hình 17"... Hệ thống sẽ đưa ra các lựa chọn, trọng hệ thống gọi là Option Type,  tùy chọn riêng trong loại là Option. Trong ví dụ này tổ chức các  Option Type và Option  như sau
Options Type: Màu sắc (Option: xanh, đen)
Options Type: Kích thước màn hình (
Option16",17") 
Như vậy với cùng sản phẩm là LapTopExample ở trên bằng cách tổ hợp lại các Option Type sẽ có các mã sản phẩm (hệ thống gọi là SKUS)  khác nhau:
Apple MacBook xanh 16"
Apple MacBook xanh 17"
Apple MacBook đen 16"
Apple MacBook đen 17"
 
1
(Hình 1: Danh sách các tùy chọn được liệt kê theo từng nhà sản xuất)
 
Thêm mới một Options type nhấn Thêm mới khi thêm mới cần xách định rõ đây là tùy chọn của nhà sản xuất nào, để sửa nhấn đúp vào tên của options type cần chỉnh sửa hoặc trong cột Option**  nhấn Sửa.
 
1
(Hình 2: Giao diện thêm mới hay chỉnh sửa Option Types)
 
Tại giao diện hình 2 nhập các thông tin cần thiết rồi nhấn Cập nhật
Danh sách option được liệt kê theo từng option type, từ hình 1 nhấn Sửa trong phần Option**

             
(Hình 3: Danh sách Option của các option type)

 
Để thêm 1 option chọn Thêm mới, để sửa thông tin nhấn chọn Sửa. 
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm (01/10/2014)
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm

...
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm (19/03/2014)
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
...
Tạo danh mục bài viết (18/03/2014)
Tạo danh mục bài viết
Tạo danh mục bài viết
...
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm (08/02/2012)
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
...
Thêm mới sản phẩm (06/02/2012)
Thêm mới sản phẩm
Thêm mới sản phẩm
...
Tạo danh sách nhà sản xuất (06/02/2012)
Tạo danh sách nhà sản xuất
Tạo danh sách nhà sản xuất
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn