Thêm mới sản phẩm

Thêm mới sản phẩm
Khi thêm mới một sản phẩm, các thông tin ban đầu là các thông tin cơ bản nhất cần nhập.

Thêm mới một sản phẩm
 
Những lưu ý khi nhập thông tin sản phẩm:
-  Mã sản phẩm: không để trống và không có dấu cách.
-  Tên sản phẩm: tên hiển thị ngoài giao diện mua hàng.
-  Nhà sản xuất: chọn trong hộp thả xuống.
-  Khối lượng: chỉ có tác dụng trong phần tính phí vận chuyển.
-  Theo dõi tồn kho: hệ thống sẽ theo dõi tồn kho nếu trường này được chọn. Mỗi lần sản phẩm được đặt hàng sẽ tự động trừ số lượng tương ứng trong kho. Nếu trong kho hết hàng ngoài giao diện sẽ có thông báo cho khách hàng được biết.
- Số lượng trong kho: nhập số lượng sản phẩm có trong kho, có tác dụng khi box Theo dõi tồn kho được chọn.
- Ảnh thumb: ảnh đại diện cho sản phẩm.
- Ảnh large: ảnh chi tiết. 
- Mô tả: thông tin ngắn gọn giới thiệu sản phẩm.
- Chi tiết: các thông tin chi tiết của sản phẩm.
Sau khi điển các thông tin trên nhấn Cập Nhật để lưu sản phẩm.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm (01/10/2014)
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm

...
Tạo danh sách Option Type (20/03/2014)
Tạo danh sách Option Type
Tạo danh sách Option Type
...
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm (19/03/2014)
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
...
Tạo danh mục bài viết (18/03/2014)
Tạo danh mục bài viết
Tạo danh mục bài viết
...
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm (08/02/2012)
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
...
Tạo danh sách nhà sản xuất (06/02/2012)
Tạo danh sách nhà sản xuất
Tạo danh sách nhà sản xuất
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn