Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm

Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm

Tạo Danh mục sản phẩm

Sản phẩm -> Danh mục sản phẩm

Tao danh mục sản phẩm


Hoặc từ Trang chủ Admin -> Danh mục sản phẩm

Tạo danh mục sản phẩm

Khác với phần lớn website bán hàng ở Việt Nam, hệ thống quản lí bán hàng của WEBVIETNAM cho phép cấu hình một sản phẩm có thể thuộc nhiều danh mục, cho phép người dùng có thể tùy biến hiển thị sản phẩm tốt hơn. Việc quản trị danh mục sản phẩm bao gồm: Thêm mới, Sửa, Xóa, phân cấp danh mục cha con...Đây là một phần rất quan trọng trong việc quản trị website bán hàng.
 

Thêm mới danh mục
 

 
Chọn Thêm mới
Nhập thông tin cho danh mục mới
Nhấn Cập nhật để lưu
Lưu ý: để hiển thị danh mục ra ngoài website, cần chọn "Hiển thị ở menu category"

Thêm/gỡ bỏ danh mục cha/con
 

 

Thêm danh mục cha/con: chọn danh mục muốn thêm ở cột bên trái rồi nhấn nút Thêm vào
Gỡ bỏ danh mục cha/con: chọn danh mục muốn gỡ bỏ ở cột bên phải rồi nhấn nút Gỡ bỏ

Thêm/gỡ Bài viết liên quan
 

Chọn Thêm bài viết, cửa sổ popup hiện ra danh sách các bài viết cho phép thêm hoặc gỡ bỏ.
Bấm chọn bài viết sau đó nhấn Cập nhật để Thêm/bỏ.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Tạo danh sách Option Type (20/03/2014)
Tạo danh sách Option Type
Tạo danh sách Option Type
...
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm (19/03/2014)
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
Thêm, bỏ thuộc tính sản phẩm
...
Tạo danh mục bài viết (18/03/2014)
Tạo danh mục bài viết
Tạo danh mục bài viết
...
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm (08/02/2012)
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
...
Thêm mới sản phẩm (06/02/2012)
Thêm mới sản phẩm
Thêm mới sản phẩm
...
Tạo danh sách nhà sản xuất (06/02/2012)
Tạo danh sách nhà sản xuất
Tạo danh sách nhà sản xuất
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn