Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển
Những yếu tố giúp cho khách hàng biết sẽ được miễn phí vận chuyển trong các trường hợp nào.

Người quản lý gian hàng có thể thêm một hoặc nhiều quy tắc để áp dụng việc miễn phí vận chuyển này bằng cách nhập thông tin và nhấn nút Thêm. 
Các chức năng cập nhật và xóa cho phép chỉnh sửa thông tin các phương thức vận chuyển và xóa những phương thức không cần thiêt.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng (10/02/2012)
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng
...
Phí vận chuyển tính trên một đơn vị sản phẩm (10/02/2012)
Phí vận chuyển tính trên một đơn vị sản phẩm
Phí vận chuyển tính trên một đơn vị sản phẩm
...
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng (10/02/2012)
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng
...
Phí vận chuyển cố định (10/02/2012)
Phí vận chuyển cố định
Phí vận chuyển cố định
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn