Phí vận chuyển cố định

Phí vận chuyển cố định

Cấu hình phí vận chuyển cố định

Phí vận chuyển cố định được thiết lập theo mục đích của gian hàng, có hai phần là phụ phí và phí với các quy tắc tính phí riêng.
Quy tắc tính phí cố định:
Nếu kiểu tính phí là Phần trăm
Cước phí = Cước phí của phương thức vận chuyển + (Phụ phí * Cước phí của phương thức vận chuyển)     
Nếu kiểu tính phí là Giá trị:
Cước phí = Cước phí của phương thức vận chuyển + Phụ phí 
- Phụ phí: giá trị để tính thêm phí
- Kiểu tính phí: tính theo phần trăm hoặc lấy trực tiếp giá trị
- Phương thức vận chuyển: mỗi quy tắc áp dụng là một phương thức vận chuyển khác nhau tùy theo người quản trị nhập vào. Mỗi phương thức vận chuyển có các thông tin: tên, thứ tự và giá trị. Trong hình 1 có hai phương thức vận chuyển là:
     + Vận chuyển trong thành phố có cước phí là 100.000 VND
     + Vận chuyển trong vòng 10 Km có cước phí là 50.000 VND
Thêm phương thức vận chuyển bằng cách nhập thông tin vào dòng trống ở dưới sau đó nhấn nút Thêm
Sửa các thông tin nhấn Cập Nhật.
Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng (10/02/2012)
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng
...
Phí vận chuyển tính trên một đơn vị sản phẩm (10/02/2012)
Phí vận chuyển tính trên một đơn vị sản phẩm
Phí vận chuyển tính trên một đơn vị sản phẩm
...
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng (10/02/2012)
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng
...
Miễn phí vận chuyển (10/02/2012)
Miễn phí vận chuyển
Miễn phí vận chuyển
Những yếu tố giúp cho khách hàng biết sẽ được miễn phí vận chuyển trong các trường hợp nào....
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn