Phí vận chuyển tính trên một đơn vị sản phẩm

Phí vận chuyển tính trên một đơn vị sản phẩm
Phí vận chuyển tính theo đơn vị sản phẩm nằm trong đơn hàng được thiết lập theo từng khoàng giá trị đơn vị (cái, chiếc)  sẽ có các mức phí khách nhau.
Quy tắc tính phí: 
Nếu kiểu tính phí là Phần trăm
Cước phí = Cước phí của phương thức vận chuyển + (Phụ phí * Cước phí của phương thức vận chuyển)     
Nếu kiểu tính phí là Giá trị:
Cước phí = Cước phí của phương thức vận chuyển + Phụ phí 
- Phụ phí: giá trị để tính thêm phí
- Kiểu tính phí: tính theo phần trăm hoặc lấy trực tiếp giá trị
Các thao tác chính:
Để thêm các phương thức vận chuyển, nhập thông tin và nhấn Thêm
Để sửa thông tin, nhập thông tin cần chỉnh sửa nhấn Cập Nhật
Nhấn Xóa để xóa phương thức vận chuyển

 
Tiếp theo là cấu hình chi tiết cho từng phương thức vận chuyển. Nhấn Chi Tiết ở phương thức vận chuyển cần thiết lập các tham số cho tính phí, cửa sổ chi tiết của phương thức vận chuyển vừa chọn sẽ hiện:
 
 
Nhập các thông tin và nhấn Thêm để thêm các quy tắc tính phí.
Số lượng các sản phẩm trong đơn hàng nằm trong khoảng giá trị của cột Từ đến giá trị trọng cột Đến sẽ có phí là giá trị nằm trong cột Giá Trị.
 

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng (10/02/2012)
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng
Phí vận chuyển tính theo khối lượng đơn hàng
...
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng (10/02/2012)
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng
Phí vận chuyển tính theo giá trị đơn hàng
...
Miễn phí vận chuyển (10/02/2012)
Miễn phí vận chuyển
Miễn phí vận chuyển
Những yếu tố giúp cho khách hàng biết sẽ được miễn phí vận chuyển trong các trường hợp nào....
Phí vận chuyển cố định (10/02/2012)
Phí vận chuyển cố định
Phí vận chuyển cố định
...
Công ty TNHH Phần mềm TCN Việt Nam
TCNSOFT CO., LTD
M11, Ngõ 6, Bế Văn Đàn, P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
sales@webvietnam.vn - info@webvietnam.vn
0836060997
Thống kê truy cập
2014 © Copyright - Design by  Webvietnam.vn